Design Thinking. Design Approach is Operational Art.

Autor: Przemysław Paździorek, Piotr Harężlak

39,01 

ISBN: 978-83-8263-126-5

Forma: e-book

Liczba stron: 193

Wyczyść

W świetle rosnącej złożoności środowiska operacyjnego tym, co powinno charakteryzować dowództwo i sztab poziomu operacyjnego, to otwartość i zdolność do kreatywnego myślenia. Taka postawa intelektualna wydaje się być konieczna w procesie opracowania jak najbardziej adekwatnego sposobu działania określonych sił i środków. Jedną z propozycji wychodzącą naprzeciw wymaganiom złożonego środowiska operacyjnego jest podejście projektowe. Jako forma myśli operacyjnej oparta na wieloparadymatowości może stanowić uzupełnienie dotychczasowych osiągnięć podejścia klasycznego i systemowego, których to paradygmaty ściśle związane są z funkcjonalizmem lub racjonalizmem technicznym.
W ramach prac naukowo-badawczych podjęto się próby zdefiniowania i opracowania założeń polskiej myśli operacyjnej w ramach podejścia projektowego, które choć kontrowersyjne, to jednak wydaje się być obiecującym kierunkiem badań, składającym się z trzech filarów: założeń sztuki operacyjnej, procesu planowania operacyjnego oraz projektowania.
Pierwszy rozdział poświęcony jest analizie zjawiska sztuki operacyjnej – jego przyczynom, celom i powstawaniu. W rozdziale drugim omówiono problematykę współczesnej sztuki operacyjnej jako kategorii sztuki wojennej. Rozdział ten jest próbą opisu miejsca, roli i zastosowania sztuki operacyjnej, jej relacji do innych kategorii sztuki wojennej, tj. strategii i taktyki. W rozdziale trzecim zawarto analizę trzech podejść do sztuki operacyjnej i procesu planowania operacji, tj. tradycyjnego (przyczynowego), systemowego i projektowego. Rozdział czwarty to zbiór przemyśleń i wniosków na temat zebranych doświadczeń zespołu naukowo-badawczego Zakładu Operacji w ciągu czterech lat, kiedy podejmowano próby wykorzystania metodologii design thinking do planowania operacyjnego. Rozdział piąty przedstawia praktyczne aspekty wdrożenia podejścia projektowego w ramach polskiej myśli projektowej. Ostatni rozdział wyjaśnia podstawy projektowania wojskowego opracowane i wykorzystywane w Siłach Obrony Izraela, Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady.

ISBN: 978-83-8263-126-5
E-book ISBN: PDF: 978-83-8263-127-2
EPUB: 978-83-8263-129-6
MOBI: 978-83-8263-128-9
Autor: Przemysław Paździorek, Piotr Harężlak
Forma: e-book
Dostępne formaty:
Liczba stron: 193
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2021
Język publikacji: angielski
Wymiary 25 × 17.5 cm
Forma produktu

EPUB, MOBI, PDF

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Design Thinking. Design Approach is Operational Art.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + five =