Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku

Autor: Zbigniew Leśniewski

54,00  (51,43  netto)

ISBN: 978-83-7523-677-4

Forma: książka

Liczba stron: 666

Availability: 19 in stock

SKU: 100/1107 Category: Tag:

Podejmując wysiłek w zakresie charakterystyki współczesnego szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szkolenia wojskowego bądź też lepiej dydaktyki wojskowej, na pozór dotyka się rzeczy oczywistych. Na pozór, gdyż sprawiają one duże trudności w zakresie percepcji i recepcji, są niby proste, a jednak nie zawsze i nie do końca. Co więcej przeprowadzone w tym zakresie reformy bywają przedmiotem ostrej krytyki, osiągnięte cele nie są satysfakcjonujące, a to rodzi konieczność projektowania kolejnych zmian. Stąd też w podtytule zawężenie rozważań do progu trzeciej dekady XXI wieku, a bardziej precyzyjnie do końca drugiej i początku trzeciej dekady XXI wieku. W ten sposób powstała publikacja, zbudowana z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy to identyfikacja systemu szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział drugi prezentuje organizację szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskany poprzez obszerny opis jego poszczególnych podsystemów w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Treścią trzeciego rozdziału pracy są formy i metody szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zaś ostatni czwarty rozdział pracy ujmuje materiałową część procesu szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli jego stosowne zabezpieczenie. Całość rozważań podsumowano w zakończeniu, aczkolwiek z ponurą perspektywą niekontrolowanego przez człowieka działania sztucznej ultrainteligencji, która może zmienić nieodwracalnie nie tylko szkolenie wojskowe, edukację ludzi w ogólności, całą warstwę wojskowości oraz ludzi i ziemski glob.
Gronem odbiorców monografii pt. Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku będą osoby zainteresowane szeroko pojętą problematyką metodyki szkolenia wojskowego, dydaktyki i pedagogiki wojskowej, z elementami nowoczesnych technologii kształcenia, w tym studenci i słuchacze cywili jak i wojskowi kierunków kształcenia oscylujących wokół bezpieczeństwa i obronności państwa.

ISBN: 978-83-7523-677-4
Autor: Zbigniew Leśniewski
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 666
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język publikacji: polish
Weight 1.1 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 3 =