System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019

Redakcja Naukowa: Adam Radomyski, Tomasz Jałowiec, Szymon Mitkow, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak

44,01  (41,91  netto)

ISBN: 978-83-7523-714-6

Forma: książka

Liczba stron: 345

Availability: 26 in stock

Publikacja została opracowana przez zespół specjalistów zajmujących się logistyką wojskową reprezentujących: Akademię Sztuki Wojennej, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Wojsk Lądowych, Akademię Marynarki Wojennej oraz Lotniczą Akademię Wojskową przy współudziale oficerów Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Autorzy i redaktorzy pracy postawili sobie za cel diagnozę oraz ocenę procesów logistycznych zachodzących w podsystemach i obszarach funkcjonalnych systemu logistycznego SZ RP. Ze względu na jawny charakter publikacji zrezygnowano z analiz odnoszących się do obszaru mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych. Przyjęty horyzont czasowy rozważań został zasadniczo ograniczony do 5 lat, obejmując okres 2014 – 2018. W wyniku prac zespołu tworzonego przez kilkudziesięciu ekspertów, powstała niniejsza publikacja obejmująca 9 rozdziałów. Poświęcone one zostały kluczowym zadaniom realizowanym przez elementy wojskowego systemu logistycznego. Zwrócono ponadto szczególną uwagę na współczesną istotę i wymiar systemu logistycznego SZ RP, logistykę kontraktową oraz rozwój kadr korpusu osobowego logistyki.

ISBN: 978-83-7523-714-6
Redakcja Naukowa: Adam Radomyski, Tomasz Jałowiec, Szymon Mitkow, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 345
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 2
Rok wydania: 2019
Język publikacji: polish
Weight 0.6 kg
Dimensions 24 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =