Socjal aspects of changes in the Polish Army after 1989

Autor: Marzena Piotrowska-Trybull, Urszula Jarecka

21,00  (20,00  netto)

ISBN: 978-83-7523-612-5

Forma: książka

Liczba stron: 179

Availability: 7 in stock

SKU: 100/1028 Category: Tags: ,

Monografia zawiera pogłębioną analizę wybranych aspektów zmian społecznych, kulturowych oraz strukturalnych, które miały miejsce w polskich siłach zbrojnych od początku procesu transformacji. Złożoność procesu przemian w wojsku oraz wielość uwarunkowań, które towarzyszyły temu procesowi spowodowały, że autorzy monografii skoncentrowali się na opisie i analizie konsekwencji tych zmian w okresie od 1989 do 2014 roku. Podjęte rozważania dotyczą: powiązań jednostek wojskowych ze społecznościami lokalnymi; konsekwencji wycofywania jednostek wojskowych dla rozwoju poszczególnych gmin; uwarunkowań procesu rekonwersji kadry; przystąpienia Polski do NATO i w rezultacie umiędzynarodowienia działalności wojska poprzez udział w operacjach na rzecz pokoju; zmieniającego się obrazu żołnierza w świadomości społecznej i kształtowanego w dyskursie medialnym. Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych zainteresowanych społecznymi aspektami zmian w siłach zbrojnych w okresie transformacji ustrojowo-systemowej.

ISBN: 978-83-7523-612-5
Autor: Marzena Piotrowska-Trybull, Urszula Jarecka
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 179
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Język publikacji: english
Weight 0.2 kg
Dimensions 24.5 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Socjal aspects of changes in the Polish Army after 1989”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − seven =