Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego

Autor: Wojciech Więcek

26,00  (24,76  netto)

ISBN: 978-83-7523-642-2

Forma: książka

Liczba stron: 147

Availability: 11 in stock

SKU: 100/1064 Category: Tag:

Podjęcie wysiłku ukierunkowanego na wskazanie naukowo uzasadnionych uwarunkowań funkcjonowania i zwalczania sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego, wkomponowuje się obszar badań nauk o bezpieczeństwie i obronności, w ramach których opublikowano w ostatnich latach szereg wartościowych polsko i anglojęzycznych opracowań naukowych i pozanaukowych. Ukazało się także wiele relacji dowódców czy doniesień prasowych, które pomimo rozbieżności natury semantycznej, odnoszą się w dużej mierze do problematyki działania i zwalczania takich ugrupowań. Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki badań nie pretendują zatem do jednoznacznego zamknięcia dyskusji nad zagadnieniami funkcjonowania i zwalczania sił destabilizacyjnych, stanowią one raczej głos w naukowej dyskusji na ten temat. W poszczególnych rozdziałach wskazano szereg autorskich przemyśleń i propozycji, licząc na to, że zainspirują one Czytelnika do ich krytycznej oceny oraz zachęcą do merytorycznej polemiki na łamach specjalistycznych periodyków naukowych. Autor żywi przy tym nadzieje, że niniejszy materiał będzie stanowił podstawę do prowadzenia dalszych, szczegółowych badań nad zagadnieniami sił destabilizacyjnych, stanowiącymi nie tylko aktualny, ale przede wszystkim perspektywiczny obszar poznania nauk o bezpieczeństwie i obronności.

ISBN: 978-83-7523-642-2
Autor: Wojciech Więcek
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 147
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Język publikacji: polish
Weight 0.3 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 12 =