Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa (e-book)

Autor: Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski

28,00 

ISBN: 978-83-7523-784-9

Forma: e-book

Liczba stron: 227

Clear

Autorzy przedstawili ogólną charakterystykę edukacji proobronnej w Polsce z jej implikacjami dla systemu bezpieczeństwa narodowego. Zaakcentowano duże znaczenie patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowy. Dokonano deskrypcji etapów tworzenia, określania celów oraz wdrażania programu pilotażowego, a także zidentyfikowano zasadnicze problemy, jakie temu towarzyszyły. Podjęto rozważania dotyczące problemów rozwiązywanych przez nauczycieli w szkołach związanych z realizacją edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wojskowej. Podano przykłady społecznych inicjatyw, które ukierunkowane są na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnego.
Niniejsza monografia może pomóc zidentyfikować sytuacje problemowe oraz wskazuje ekspertów i praktyków, którzy mierzyli się już w swojej działalności z niektórymi trudnościami opisanymi w poszczególnych rozdziałach.

ISBN: 978-83-7523-784-9
Autor: Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski
Forma: e-book
Dostępne formaty:
Liczba stron: 227
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język publikacji: polish
Dimensions 24.5 × 17.5 cm
Forma produktu

EPUB, MOBI, PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa (e-book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =