Ochrona cywilnego ruchu lotniczego przed zagrożeniami terrorystycznymi. Działania Państwa Izrael na rzecz bezpieczeństwa lotniczego

Autor: Jeznach Marek

43,00  (40,95  netto)

ISBN: 978-83-7523-788-7

Forma: książka

Liczba stron: 292

Availability: 29 in stock

SKU: 100/1249 Categories: , Tag:

W niniejszej monografii przedstawiono uwarunkowania prawne i organizacyjne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego Izraela stosowane w wobec zagrożeń terrorystycznych oraz rozwiązania stosowane w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. Zidentyfikowano rozwiązania systemowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Izraela, które decydują o jego skuteczności, czego realną egzemplifikacją są rozwiązania przyjęte w porcie lotniczym w Tel Awiwie im. Ben Guriona oraz w izraelskich liniach lotniczych. W książce poddano analizie aktualnie obowiązujące regulacje prawne, zasady oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa w systemie ochrony lotnictwa cywilnego, a w tym także zadania i sposoby ich realizacji przez poszczególne podsystemy oraz relacje współpracy pomiędzy nimi.
Na szczególną uwagę zasługują także poglądy ekspertów dotyczące ocen postulowanych autorskich rozwiązań doskonalących skuteczność systemów ochrony lotnictwa cywilnego Izraela przed aktami terroryzmu lotniczego.
Efektem przedstawionych w książce badań jest dogłębne poznanie zalet, potrzeb oraz luk w obecnym stanie prawnym i organizacyjnym ochrony cywilnego ruchu lotniczego przed zagrożeniami terrorystycznymi.

ISBN: 978-83-7523-788-7
Autor: Jeznach Marek
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 292
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język publikacji: polish
Weight 0.5 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ochrona cywilnego ruchu lotniczego przed zagrożeniami terrorystycznymi. Działania Państwa Izrael na rzecz bezpieczeństwa lotniczego”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 14 =