Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa obszaru WNP

Autor: Anna Majchrzak, Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła

48,00  (45,71  netto)

ISBN: 978-83-7523-614-9

Forma: książka

Liczba stron: 333

Availability: 16 in stock

SKU: 100/1059 Category: Tags: , ,

W monografii przedstawiono wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej wśród, których niezwykle ważną rolę odgrywają problemy narodowościowe. Z powodu konfliktów na tle statusu mniejszości narodowych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku doszło do rozpadu kilku państw wielonarodowych. Doszło do kilku krwawych wojen w byłej Jugosławii. Czynnik ten odegrał istotną rolę w rozpadzie ZSRR. Dziedzictwem pozostawionym przez upadłe imperium były między innymi nierozwiązane problemy narodowościowe w byłych republikach. Dlatego też szczególnie ważnym motywem polityki bezpieczeństwa nowo powstałych państw jest zagadnienie mniejszości narodowych.
W Białorusi, Mołdawii i na Ukrainie istotną rolę odgrywa mniejszość rosyjska, która utraciła swą uprzywilejowaną pozycję na rzecz dominującej większości. Niemniej przedmiotem zainteresowania autorów są nie tylko Rosjanie, gdyż obszar badań zamieszkuje około 130 innych mniejszości narodowych. Autorzy zwracają uwagę, że władze prezentowanych państw nie zawsze respektują prawa mniejszości narodowych, co może prowadzić do dążeń separatystycznych, które stanowią pożywkę dla neoimperializmu rosyjskiego.

ISBN: 978-83-7523-614-9
Autor: Anna Majchrzak, Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 333
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Język publikacji: polish
Weight 0.6 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa obszaru WNP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =