Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa bałtyckie

Autor: Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła

27,00  (25,71  netto)

ISBN: 978-83-7523-695-8

Forma: książka

Liczba stron: 220

Availability: 34 in stock

W monografii przedstawiono wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których niezwykle ważną rolę odgrywają problemy narodowościowe. Z powodu konfliktów na tle statusu mniejszości narodowych, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, doszło do rozpadu kilku państw wielonarodowych i kilku krwawych wojen w byłej Jugosławii. Czynniki te odegrały istotną rolę w rozpadzie ZSRR. Dziedzictwem pozostawionym przez upadłe imperium były między innymi nierozwiązane problemy narodowościowe w byłych republikach, dlatego też szczególnie ważnym motywem polityki bezpieczeństwa nowo powstałych państw jest zagadnienie mniejszości narodowych. W Estonii, Litwie i Łotwie istotną rolę odgrywa mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna, która utraciła swą uprzywilejowaną pozycję na rzecz dominującej większości jaką stanowią tytularne narody tych państw. Autorzy zwracają uwagę, że władze prezentowanych państw prowadzą restrykcyjną politykę naturalizacji, co może prowadzić do dążeń separatystycznych, które stanowią pożywkę dla neoimperializmu rosyjskiego.

ISBN: 978-83-7523-695-8
Autor: Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 220
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język publikacji: polish
Weight 0.4 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa bałtyckie”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =