Changes for security in the XXI century

Autor: Drab Lech, Andrzej Soboń, Blicharz Marlena

24,00  (22,86  netto)

ISBN: 978-83-7523-926-3

Forma: książka

Liczba stron: 147

Availability: 2 in stock

SKU: 100/1259 Categories: , Tags: , ,

Publikacja dotyczy wybranych zagrożeń istotnych dla europejskiego jak i globalnego bezpieczeństwa. W pracy podjęto także próbę znalezienia sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Każdy z rozdziałów prezentuje unikalną perspektywę badawczą i niezależną refleksję. Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że zebrano w niej rozdziały badaczy będących na początku swojej drogi naukowej, reprezentujących kraje z północnej i południowej części Europy. Autorzy, student ERSAMUS+, prezentują nową perspektywę badawczą, niespotykaną w innych publikacjach z tej dziedziny, co szczególnie wpływa na świeżość podejścia do tematu i wniosków.
Publikacja składa się z dwóch części charakterystycznych, z których każda posiada cztery rozdziały merytoryczne. Monografia zachęca do samodzielnego studiowania tematu militarnego i pozamilitarnego bezpieczeństwa międzynarodowego, a tematyka poruszana w niniejszej publikacji nie zamyka problemu naukowego w tym zakresie. Pojawiają się nowe zagrożenia, które obecnie nie są dokładnie zbadane, pozostają otwarte i zgodnie z intencją autorów należy kontynuować dalsze analizy i badania.

ISBN: 978-83-7523-926-3
Autor: Drab Lech, Andrzej Soboń, Blicharz Marlena
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 147
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2021
Język publikacji: english
Weight 0.3 kg
Dimensions 25 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Changes for security in the XXI century”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 1 =