Biblioteki w Wojsku Polskim 1918 – 1939

Autor: Beata Kozaczyńska

60,00  (57,14  netto)

ISBN: 978-83-7523-709-2

Forma: książka

Liczba stron: 427

Availability: 9 in stock

SKU: 100/1123 Categories: , Tag:

W monografii autorka omawia organizację i funkcjonowanie bibliotek w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, z uwzględnieniem bibliotek marynarki wojennej (jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych II Rzeczypospolitej) oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. Książka ukazuje działalność Centralnej Biblioteki Wojskowej – jako książnicy, stanowiącej główne ogniwo centralistycznej wojskowej sieci bibliotecznej w latach 1919-1936 oraz podległych jej książnic. Analizie poddano też funkcjonowanie bibliotek wojskowych, znajdujących się poza centralistyczną siecią biblioteczną Wojska Polskiego. Ponadto przedstawiono zagadnienie reorganizacji bibliotek wojskowych w drugiej połowie lat 30. XX w. W opracowaniu omówiono również determinanty i stan czytelnictwa kadry zawodowej wojska i żołnierzy poborowych. Choć ramy chronologiczne monografii wyznaczają lata 1918-1939 autorka scharakteryzowała, w ogólnym zarysie, bogate tradycje polskiego bibliotekarstwa wojskowego.

ISBN: 978-83-7523-709-2
Autor: Beata Kozaczyńska
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 427
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język publikacji: polish
Weight 0.7 kg
Dimensions 24 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biblioteki w Wojsku Polskim 1918 – 1939”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − two =