Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania systemu

Autor: Waldemar Kitler

52,00  (49,52  netto)

ISBN: 978-83-7523-159-5

Forma: książka

Liczba stron: 411

Availability: 27 in stock

SKU: 100/556 Category: Tag:

W naukach o bezpieczeństwie pozostaje nadal nierozwiązany problem, którego istota sprowadza się do pytania o naturę bezpieczeństwa narodowego, o istotę związanych z nim zjawisk i prawidłowości rządzących w sferach funkcjonalnej i organizacyjnej państwa, jak też trudności z wyjaśnieniem i zrozumieniem tego szczególnego fragmentu świata realnego. Wydarzenia po 1989 roku, których Polska jest uczestnikiem, a także zmiana specyfiki zagrożeń powodują, że praktyka bezpieczeństwa narodowego oczekuje silnego wsparcia teoretycznego dla doskonalenia organizacji działań państwa w tej materii. Zanim jednak podejmie się szczegółową analizę i charakterystykę organizacji bezpieczeństwa narodowego RP, trzeba podjąć wyzwanie prowadzące do zaprezentowania jednolitego poglądu na kwestie natury ogólnej, uniwersalnej i syntetycznej.

Potrzeby praktyczne, badawcze, a w końcu dydaktyczne wymuszają konieczność całościowej analizy bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też przedmiotem swych zainteresowań badawczych uczyniłem problematykę bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – jego podstaw, uwarunkowań i aspektów prawnych, funkcji państwa, jego podmiotów władczych oraz wykonawczych, by zakończyć refleksją nad sferą organizacyjną, ze szczególnym podkreśleniem kwestii związanych z organizacją aparatu zarządzającego.

Fragment wstępu

ISBN: 978-83-7523-159-5
Autor: Waldemar Kitler
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 411
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011
Język publikacji: polish
Weight 0.7 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania systemu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =