Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej. Ambicje, zagrożenia, zdolności militarne (e-book)

Autor: Tadeusz Zieliński, Paweł Mróz, Ryszard Bartnik

48,50 

ISBN: 978-83-7523-808-2

Forma: książka

Liczba stron: 233

Clear

Całość tematyki monografii została ujęta w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym została omówiona istota zagrożeń bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich Unii, dokonano systematyki i charakterystyki zagrożeń. W rozdziale drugim zostały przedstawione zmiany w europejskim podejściu do kwestii bezpieczeństwa i obrony wynikające
z implementacji „Strategii globalnej UE”. Zidentyfikowano aktualny poziom europejskich ambicji w tej dziedzinie oraz oceniono realne możliwości interwencyjne UE. Scharakteryzowano także potencjalne scenariusze rozwoju europejskiego bezpieczeństwa i obrony. W rozdziale trzecim zostały omówione najważniejsze potrzeby w zakresie rozwoju zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony niezbędne do osiągnięcia zakładanego poziomu ambicji oraz opisano podejścia do ich osiągania i utrzymania. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę unijnych inicjatyw wspierających rozwój zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Autorzy skupili się na harmonizacji rozwoju zdolności, możliwościach finansowych ich pozyskiwania oraz współpracy UE–NATO.

ISBN: 978-83-7523-808-2
Autor: Tadeusz Zieliński, Paweł Mróz, Ryszard Bartnik
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 233
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język publikacji: polish
Forma produktu

EPUB, MOBI, PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej. Ambicje, zagrożenia, zdolności militarne (e-book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 6 =