Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa

Redakcja Naukowa: Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk

41,00  (39,05  netto)

ISBN: 978-83-7523-204-2

Forma: książka

Liczba stron: 419

Availability: 20 in stock

Instytucja bezpieczeństwa narodowego ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa i stanowi wyraz jego aktywności w sferze zabezpieczenia elementarnych potrzeb społeczeństwa, do których należy również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo narodowe, obok szeregu aspektów, które je determinują, znajduje również swoje doniosłe miejsce w sferze prawa. Problematyka prawna bezpieczeństwa narodowego odnosi się do zakresu zarówno Ideologicznego – wyrażającego się przedmiotowym ujęciem trwałych dążeń jednostek, grup społecznych, w tym państwa jako zorganizowanej grupy społecznej, funkcjonalnego, kształtującego stan braku zagrożenia, jak i podmiotowego – będącego wyrazem działania systemu instytucjonalnego, budowanego w oparciu o władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, przy czym szczególne cele postawione zostały przed władzą wykonawczą.
Zamiarem autorów było przede wszystkim dokonanie wstępnej analizy systemu prawa międzynarodowego i krajowego przez pryzmat misji, celów i zadań realizowanych w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego. To także próba ukazania roli prawa i pozycji środków normatywnych pośród innych środków w kształtowaniu bezpieczeństwa demokratycznego państwa i jego społeczeństwa, z troską o ochronę i obronę niemal wszystkich dóbr bliskich jednostce i grupom społecznym, z państwem włącznie.

ISBN: 978-83-7523-204-2
Redakcja Naukowa: Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 419
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Język publikacji: polish
Weight 0.49 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 7 =