Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności Sił Zbrojnych

Autor: Marian Kozub, Adam Brzozowski, Ryszard Niedźwiecki

18,40  (17,52  netto)

ISBN: 978-83-7523-179-3

Forma: książka

Liczba stron: 143

Availability: 3 in stock

Treści niniejszej monografii koncentrują się na charakterystyce wybranych problemów planowania strategii rozwoju zdolności sił zbrojnych. Uzupełnienie tej charakterystyki stanowi syntetyczna analiza i ocena wybranych modeli oraz metod, które – zdaniem autorów – mogą stanowić użyteczne i efektywne narzędzia tego procesu. Opis wskazanych problemów zawarto w czterech rozdziałach.
W rozdziale pierwszym przedstawiono rozumienie terminu zdolność w ujęciach semantycznym, prakseologicznym oraz militarnym.
Rozdział drugi opisuje strategiczne warunki bezpieczeństwa XXI wieku, przewidywany charakter przyszłych wojen i konfliktów społeczno-militarnych, implikacje zidentyfikowanych trendów dla bezpieczeństwa, obronności państwa, jak też kierunków rozwoju zdolności sit zbrojnych.
W rozdziale trzecim, na podstawie rozwiązań teoretycznych i praktycznych, scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia strategicznego planowania i programowania rozwoju zdolności sil zbrojnych.
Rozdział czwarty zawiera charakterystykę wybranych koncepcji (modeli i metod) planowania strategii rozwoju zdolności sił zbrojnych.

ISBN: 978-83-7523-179-3
Autor: Marian Kozub, Adam Brzozowski, Ryszard Niedźwiecki
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 143
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2012
Język publikacji: polish
Weight 0.3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności Sił Zbrojnych”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 14 =