Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Stanisław Kowalkowski

50,00  (47,62  netto)

ISBN: 978-83-7523-732-0

Forma: książka

Liczba stron: 321

Out of stock

SKU: 100/1174 Category: Tag:

W systemach zwalczania zagrożeń za normę przyjmuje się, iż siły zbrojne przygotowane są nie tylko do działań militarnych, ale z uwagi na swój znaczący potencjał ludzki, organizacyjny i techniczno-materiałowy także w sytuacjach ekstremalnych – do likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano niemilitarne zagrożenia kryzysowe występujące na terenie Polski. W sposób szczegółowy w rozdziale tym ujęto: zagrożenia naturalne lub awarie techniczne, zagrożenia terrorystyczne, działania hybrydowe i zakłócenie porządku publicznego, niebezpieczne przedmioty wybuchowe, ocenę ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zasady opracowania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W rozdziale drugim ujęto podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonano analizy pojęć dotyczących bezpieczeństwa i jego zagrożeń, kryzysu, sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego. Zaprezentowano system zarządzania kryzysowego, jego cele i fazy oraz treść Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego i siatki bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim zawarto uwarunkowania prawne i organizacyjne użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego. Rozdział czwarty obejmuje zagadnienia dotyczące użycia wojsk inżynieryjnych w ramach zarządzania kryzysowego.

ISBN: 978-83-7523-732-0
Autor: Stanisław Kowalkowski
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 321
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język publikacji: polish
Weight 0.6 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 10 =