NATO w kształtowaniu i kreowaniu środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego

Autor: Anna Mróz-Jagiełło

20,00  (19,05  netto)

ISBN: 978-83-7523-504-3

Forma: książka

Liczba stron: 202

Availability: 3 in stock

SKU: 100/942 Category: Tag:

W publikacji przedstawiono wiodące aspekty dotyczące ewolucji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście roli oraz funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym ewolucję tego środowiska od momentu powstania Sojuszu do 2010 roku oraz ewolucję koncepcji strategicznych NATO. Scharakteryzowano współczesne zagrożenia (zarówno te zdiagnozowane, jak i przewidywane) oraz na podstawie analizy trendów współtworzących zmiany cywilizacyjne wskazano na przyszłe wyzwania dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Podkreślono przy tym rolę Sojuszu Północnoatlantyckiego, który powinien bieżąco monitorować środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, a przede wszystkim pojawiające się nowe typy wyzwań, aby móc możliwie najlepiej im przeciwdziałać poprzez umiejętność sprawnego wyznaczania kierunków dalszego funkcjonowania, ale także realną ocenę posiadanych możliwości oraz reformę posiadanych zdolności w celu eliminowania lub redukcji potencjalnego zagrożenia.

ISBN: 978-83-7523-504-3
Autor: Anna Mróz-Jagiełło
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 202
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Język publikacji: polish
Weight 0.4 kg
Dimensions 24.5 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NATO w kształtowaniu i kreowaniu środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 3 =