Design thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej

Redakcja Naukowa: Przemysław Paździorek, Piotr Harężlak

39,00  (37,14  netto)

ISBN: 978-83-7523-764-1

Forma: książka

Liczba stron: 196

Out of stock

SKU: 100/1212 Category: Tags: ,

Niniejsza monografia jest pierwszą próbą kompleksowego ujęcia podejścia projektowego jako innowacyjnego nurtu w sztuce operacyjnej, będącego odpowiedzią na zachodzące zmiany w szeroko rozumianym środowisku operacyjnym. W ramach interpretacji faktów historycznych zawarto treści stanowiące uzupełnienie dotychczasowej wiedzy z zakresu genezy sztuki operacyjnej. Opisano aktualne trendy w zakresie podejścia projektowego w NATO oraz wybranych sił zbrojnych. Autorzy wskazują na wyłaniające się możliwości zastosowania w procesie projektowania operacji innowacyjnego podejścia, występującego pod nazwą design thinking, a szerzej podejścia projektowego. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest wskazanie praktycznych uwarunkowań pracy dowódczo-sztabowej w ramach podejścia projektowego w wojskowej myśli operacyjnej. W ten sposób zespół badawczy pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Przemysława Paździorka wychodzi naprzeciw wymogom rosnącej złożoności środowiska operacyjnego XXI wieku i konieczności opracowania adekwatnej odpowiedzi na te wymogi w zakresie wojskowej myśli operacyjnej.

ISBN: 978-83-7523-764-1
Redakcja Naukowa: Przemysław Paździorek, Piotr Harężlak
Forma: książka
Dostępne formaty:
Liczba stron: 196
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język publikacji: english, polish
Weight 0.3 kg
Dimensions 25 × 17.6 cm
Forma produktu

paperback

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Design thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 3 =