UWARUNKOWANIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIA OBRONNEGO PAŃSTWA - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

UWARUNKOWANIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIA OBRONNEGO PAŃSTWA

Autor:

Krzysztof KRAKOWSKI

Alicja GĘBCZYŃSKA

Więcej szczegółów


22,00 zł brutto

300

4 dostępnych


  • ISBN 978-83-7523-606-4
  • Kod 300
  • Liczba stron 145
  • Rok wydania 2018
  • Syg. AON ASzWoj: 6503/18
  • Monografia stanowi próbę charakterystyki procesu przygotowania obronnego państwa przez pryzmat elementów składowych teorii procesu podstaw prawno-organizacyjnych, organizacji, teorii, form i środków dydaktycznych, w tym i tych najnowszych. Dodatkowym elementem jest ujęcie miejsca i roli organizacji proobronnych w systemie przygotowań obronnych państwa.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia