SPOŁECZEŃSTWO,GOSPODARKA,SIŁY ZBROJNE-WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ.TOM 1 - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

SPOŁECZEŃSTWO,GOSPODARKA,SIŁY ZBROJNE-WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ.TOM 1

Redakcja:

Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL

Aleksandra KACZMAREK

Więcej szczegółów


26,00 zł brutto

300

3 dostępnych

Ostatnie sztuki!


  • ISBN 978-83-7523-592-0
  • Kod 300
  • Liczba stron 182
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON ASzWoj: 6490/17
  • Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych, jak również przedstawicieli innych służb mundurowych oraz administracji publicznej. Może ona także stanowić wsparcie procesu dydaktycznego w uczelniach, w których prowadzone są kierunki studiów związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz zarządzaniem publicznym, w zakresie sprawnego funkcjonowania organizacji publicznych we współczesnym świecie – ich miejsca i roli, a także możliwości i sposobów współdziałania zróżnicowanych podmiotów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia