SYNCHRONIZACJA JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA DZIAŁAŃ - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

SYNCHRONIZACJA JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA DZIAŁAŃ

Autor:

Piotr HARĘŻLAK

Więcej szczegółów


24,00 zł brutto

300

2 dostępnych

Ostatnie sztuki!


 • ISBN 978-83-7523-567-8
 • Kod 300
 • Liczba stron 107
 • Rok wydania 2017
 • Syg. AON ASzWoj: 6464/17
 • Wszelkie działania zbrojne wymagają właściwego zespolenia wysiłków wszystkich uczestniczących w nich podmiotów. Zasadniczego znaczenia nabiera możliwość

  i umiejętność oddziaływania na całą głębokość ugrupowania przeciwnika, opartego na wysokiej aktywności i manewrowości. Dlatego szczególnie ważnym wymogiem wydaje się potrzeba zgrania wysiłków biorących udział w działaniach różnorodnych sił

  i środków rodzajów wojsk i sił zbrojnych. Zespolenie skutków działania wojsk umożliwia użycie ich w różnych wymiarach, na różnych kierunkach, w celu zaskoczenia i pobicia przeciwnika. Dlatego też koordynacja i synchronizacja działań to niezwykle ważne

  i trudne zadanie, jakie powinni wykonać w procesie dowodzenia dowódcy oraz sztaby. Synchronizacja bowiem powinna dążyć do uzyskiwania zjawiska synergii polegającego na osiąganiu wspólnie większych korzyści niż wynikałoby to z sumy poszczególnych działań każdego elementu z osobna.

  Wydawnictwo zawiera treści o zróżnicowanym charakterze i wartości. Autor prezentuje swoje poglądy, wnioski i spojrzenie na problematykę ogniskującą się wokół obszarów problemowych synchronizacji. Walorem opracowania jest zaprezentowanie szerokiego

  i przekrojowego spojrzenia, poglądów i ocen różnych autorów, którzy profesjonalnie zajmują się zagadnieniami teorii i praktyki taktyki, walki zbrojnej, dowodzenia.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia