POKONYWANIE NAZIEMNYCH ŚRODKÓW OBRONY POWIETRZNEJ PRZEZ LOTNICTWO - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

POKONYWANIE NAZIEMNYCH ŚRODKÓW OBRONY POWIETRZNEJ PRZEZ LOTNICTWO

Autor:

Sebastian MAŚLANKA

Więcej szczegółów


32,00 zł brutto

300

1 dostępny

Ostatnie sztuki!


  • ISBN 978-83-7523-587-6
  • Kod 300
  • Liczba stron 285
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON ASzWoj: 6486/17
  • Monografia przedstawia problematykę walki lotnictwa z naziemnymi środkami obrony powietrznej (OP) przeciwnika (Suppression Of Enemy Air Defenses- SEAD) w ujęciu retrospektywnym, współczesnym oraz prospektywnym. Analizie poddano konflikty zbrojne, które w największym stopniu odzwierciedlały kierunki zmian w pokonywaniu naziemnych środków OP przez lotnictwo. W przypadku współczesnych założeń użycia lotnictwa do pokonywania naziemnych środków OP przeciwnika autor skupił swoje rozważania na wskazaniu miejsca (znaczenia) tego rodzaju działań w ogólnej klasyfikacji działań sił powietrznych i scharakteryzowaniu współczesnych naziemnych środków OP jako zagrożenia dla lotnictwa. Dodatkowo opisał współczesne środki SEAD oraz sposoby pokonywania naziemnych środków OP przez lotnictwo. Określił założenia użycia lotnictwa do pokonywania naziemnych środków OP przeciwnika przez lotnictwo w ujęciu perspektywicznym w odniesieniu do roli przedmiotowych działań lotnictwa w przyszłych operacjach oraz charakterystyki perspektywicznych środków SEAD oraz naziemnych środków systemu OP.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia