INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ W BADANIACH POLEMOLOGICZNYCH - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ W BADANIACH POLEMOLOGICZNYCH

Autor:

Milena PALCZEWSKA

 

Więcej szczegółów


18,00 zł brutto

300

4 dostępnych


  • ISBN 978-83-7523-593-7
  • Kod 300
  • Liczba stron 131
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON ASzWoj: 6491/17
  • W publikacji określono związki i zależności polemologii z naukami pokrewnymi. Ponadto, oceniono stopień ich interdyscyplinarności oraz wskazano działania, które powinny być podejmowane na rzecz pokoju. Wyniki badań zaprezentowane w publikacji wykazały również, że polemologia w swoich badaniach powinna posiadać charakter celowy. Takie przekonanie, prowadzi do dialogu w nauce, pobudzenia wyobraźni twórczej, której rezultatem może być między innymi: odkrywanie oryginalnych i ważnych obecnie problemów polemologicznych; tworzenie nowych interdyscyplinarnych projektów badawczych; tworzenie alternatywnych rozwiązań praktycznych; wyznaczanie kierunków przemian w nauce (tworzenie nowych dziedzin i dyscyplin naukowych). Z przedstawionych w książce badań wynika ogólne podejście do uprawiania nauki - powinno mieć ono charakter interdyscyplinarny. Wiele przesłanek wskazuje na to, że obecnie uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny naukowej, wymaga wiedzy towarzyszącej (niewiedzy) z zakresu innych dyscyplin naukowych.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia