OCHRONA GRANICY PAŃSTWOWEJ. WYBRANE ASPEKTY - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

OCHRONA GRANICY PAŃSTWOWEJ. WYBRANE ASPEKTY

Redakcja: Leszek ELAK

Więcej szczegółów


28,00 zł brutto

300

3 dostępnych

Ostatnie sztuki!


  • ISBN 978-83-7523-570-8
  • Kod 300
  • Liczba stron 285
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON 6467/17
  • Geopolityczne położenie w centrum Europy, na przewężeniu między Bałtykiem i Karpatami powoduje, że z militarnego punktu widzenia terytorium Polski stanowi obszar o specjalnym znaczeniu strategicznym na europejskiej linii Wschód-Zachód. Nie można się łudzić, że jakikolwiek nagły konflikt zbrojny, nie dosięgnie infrastruktury i struktur oddziałów straży granicznych, niszcząc je zupełnie, bądź w stopniu uniemożliwiającym dalszą działalność. Wciąż niejasne są zasady postępowania, a wręcz brak jest literalnie spisanych procedur, mówiących w jaki sposób miałoby się odbywać przekazanie Siłom Zbrojnym RP odpowiedzialności za ochronę granicy państwa w sytuacji narastania kryzysu i w czasie wojny oraz odwrotnie przekazanie przez Siły Zbrojne granicy państwowej Straży Granicznej. Dokumentacja odnosząca się do tego problemu, jest dopiero w fazie opracowywania, jednakże toczący się konflikt na Ukrainie wykazał, iż nie można odkładać jego realizacji na późniejszy termin.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia