Reklamacje - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie


Reklamacje

(Wyciąg z Regulaminu Księgarni internetowej)

1.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Księgarni pochodzą z legalnego źródła, są towarami oryginalnymi i posiadają gwarancję producenta.

2.  W przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych lub jakościowych, uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, bądź też niezgodności towaru z treścią zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.  W celu złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z Księgarnią Akademicką  (tel/fax: 261-814-608, e-mail:ksiegarnia@akademia.mil.pl), a następnie dostarczyć reklamowany towar (wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru) do Księgarni znajdującej się pod adresem:

Księgarnia Akademicka

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, bud. 40 (brama główna)

00-910 Warszawa

4.  Reklamowany towar należy dostarczyć do Księgarni w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5.  Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Księgarnię reklamowanego towaru.

6.  Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Księgarnia wymieni towar na pełnowartościowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych (na przykład brak danego tytułu w magazynie), Księgarnia zaoferuje inny dostępny tytuł lub zwróci pieniądze na konto Klienta wraz z kosztami przesyłki w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

(Wyciąg z Regulaminu Księgarni internetowej)

1.  Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane kontaktując się z Księgarnią. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2–5.

2.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@akademia.mil.pl w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.

4.  W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.  Zwracane towary należy odesłać w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT na adres Księgarni.

6.  Towar podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy:

     – zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu,

     – zwracane książki powinny być kompletne, tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami.

7.  Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru w następujący sposób:

     – na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,

     – na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,

     – przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między Księgarnią a Klientem – w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Akademii Sztuki Wojennej.

8.  Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Aakademik Warszawa