SOCJAL ASPECTS OF CHANGES IN THE POLISH ARMY AFTER 1989 - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

SOCJAL ASPECTS OF CHANGES IN THE POLISH ARMY AFTER 1989

Redakcja:

Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL

Urszula JARECKA

Więcej szczegółów


21,00 zł brutto

300

Stan: Brak w magazynie


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny


  • ISBN 978-83-7523-612-5
  • Kod 300
  • Liczba stron 179
  • Rok wydania 2018
  • Syg. AON ASzWoj: 6510/18
  • Monografia zawiera pogłębioną analizę wybranych aspektów zmian społecznych, kulturowych oraz strukturalnych, które miały miejsce w polskich siłach zbrojnych od początku procesu transformacji. Złożoność procesu przemian w wojsku oraz wielość uwarunkowań, które towarzyszyły temu procesowi spowodowały, że autorzy monografii skoncentrowali się na opisie i analizie konsekwencji tych zmian w okresie od 1989 do 2014 roku. Podjęte rozważania dotyczą: powiązań jednostek wojskowych ze społecznościami lokalnymi; konsekwencji wycofywania jednostek wojskowych dla rozwoju poszczególnych gmin; uwarunkowań procesu rekonwersji kadry; przystąpienia Polski do NATO i w rezultacie umiędzynarodowienia działalności wojska poprzez udział w operacjach na rzecz pokoju; zmieniającego się obrazu żołnierza w świadomości społecznej i kształtowanego w dyskursie medialnym. Monografia adresowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich i wojskowych zainteresowanych społecznymi aspektami zmian w siłach zbrojnych w okresie transformacji ustrojowo-systemowej.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia