BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ

Redakcja:

Krzysztof DRABIK

Marek ŻYŁA

Więcej szczegółów


33,00 zł brutto

300

3 dostępnych

Ostatnie sztuki!


  • ISBN 978-83-7523-582-1
  • Kod 300
  • Liczba stron 273
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON ASzWoj: 6480/17
  • Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia