BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ

Redakcja:

Krzysztof DRABIK

Marek ŻYŁA

Więcej szczegółów


33,00 zł brutto

300

1 dostępny

Ostatnie sztuki!


  • ISBN 978-83-7523-582-1
  • Kod 300
  • Liczba stron 273
  • Rok wydania 2017
  • Syg. AON ASzWoj: 6480/17
  • Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia