RISK MANAGEMENT 2015.Zarządzanie ryzykiem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej

Kategorie

RISK MANAGEMENT 2015.Zarządzanie ryzykiem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Redakcja naukowa:

Zbigniew REDZIAK

Marek STRZODA

Więcej szczegółów


33,00 zł brutto

300

5 dostępnych


  • ISBN 83-7523-490-9
  • Kod 300
  • Liczba stron 374
  • Rok wydania 2016
  • Syg. AON 6388/16
  • Publikacja jest zbiorowym opracowaniem o charakterze monograficznym utrzymanym w nurcie rozważań dotyczących zarządzania ryzykiem w dowodzeniu wojskami, planowania działalności komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz organizacji zhierarchizowanych. Jej celem poznawczym jest ugruntowanie wiedzy oraz wniesienie nowych wartości do teorii zarządzania ryzykiem w organizacji. Natomiast celem utylitarnym jest zainspirowanie czytelnika do twórczego wykorzystania wiedzy i opracowania koncepcji zarządzania ryzykiem w działalności Sił Zbrojnych RP.

ksiegarnia warszawa akademik warszawa Copyright © 2013 Księgarnia Akademicka  Wszelkie prawa zastrzeżone. informacje warszawa ogłoszenia